Case
Digital brand identitet

Dansk Retursystem

Plastic Pantastic

2020

Plastic Pantastic

Dansk Retursystem er en unik og god historie. Ingen andre lande har en tilsvarende succesfuld genanvendelse af emballage. Brugt fødevareemballage bliver til ny fødevareemballage. Ikke til bilmåtter eller fjernvarme. Den tankegang kommer til at fylde meget mere de kommende år, og Dansk Retursystem vil gerne være med til at drive udviklingen.

Opgave

At kommunikere genanvendelse og closed loop cirkulær økonomi, er et klart mål, da Dansk Retursystem hyrer Dwarf til at designe en ny digital platform. I modsætning til miljø- og klima NGO’er (Danmarks Naturfredningsforening, NOAH, Greenpeace osv.), der ofte fungerer som partskilder i klimadebatten, er Dansk Retursystem upolitisk og bredt samarbejdende.

Så synligheden kan ikke komme i form af skarpe indlæg i klimadebatten. I stedet er det ambitionen, at Dansk Retursystem får en rolle som ekspertkilde i forhold til cirkulær økonomi og full-circle genanvendelse.

Vi forbrugere skal returnere 100% af drikkevareemballagen, og som borgere skal vi tage stilling til emballage ”pre-cycle” og f.eks. vælge emballage, der kan genanvendes 100%. 

Dansk Retursystem samarbejder med producenter om at udvikle emballager, der egner sig til cirkulær økonomi og hjælper detailvirksomheder med omkostningseffektiv indsamling og håndtering af brugt drikkevareemballage.

Dansk Retursystem samarbejder med myndighederne om cirkulære løsninger og nye emballageområder. Det er full-circle og betyder, at det nye website (og underliggende services) skal håndtere forskellige målgrupper og behov.

Løsning

Den nye løsning er baseret på en gennemskuelig og tilgængelig navigationsstruktur og et modulært opbygget designsystem med en klar og genkendelig æstetik.

System og struktur er understøttet af en stærk taksonomi, der hjælper brugeren explorativt rundt i et vidensunivers fyldt med pant og genanvendelse. En taksonomi, som også understøtter behovet for at fortælle om innovative samarbejder med erhvervslivet i retning mod emballager og materialer, der styrker cirkulær økonomi og full circle genanvendelse.

Og endeligt et system med let tilgængelige services, der hjælper kunder og udbydere på effektiv vis i deres daglige samarbejde med verdens bedste retursystem.

Resultat

Det er endnu early days… Og alle services og aspekter af platformen er ikke fuldt udrullet, men de første tilkendegivelser er positive - både i forhold til informationsarkitektur, wayfinding og taksonomi. Men i særdeleshed også i forhold til en klar æstetik, der er med til at give Dansk Retursystem en tydeligere og mere markant stemme i klimadebatten.

Credits

Team

Manees Joakim Newton Nør

Client Service Director

Nicklas Andersen

Digital Designer

EX-DWARF

Cecilie Grue Jacobsen

Marketing Manager

David Adalberth

Creative Tech Director & Frontend Lead

Danni Olsen

Frontend Developer

Sophie van Moorselaar

Project Manager

Alle dwarf profiler
Kontakt

Manees Joakim Newton Nør

Client Service Director

Thomas Schmidt

Director of Automation

Caroline Madsen

Client Manager

Relateret cases

TV2 Lorry

Hvad skal vi lave?

Alle cases