Case
Digital Brand Identity

The Augustinus Foundation

A Digital Univers for The Augustinus Foundation

2024

A Digital Univers for The Augustinus Foundation

The Augustinus Foundation is one of Denmark's significant cultural foundations. The focus of its philanthropic work is primarily on the preservation, dissemination, and research of cultural heritage, as well as ensuring the development of creative and performing arts such as music, dance, and visual arts. The foundation also supports social and humanitarian efforts in Denmark and internationally. Through long-term philanthropy, the foundation contributes to Danish society both now and in the future.

Louise Ammundsen Kokspang

Kommunikationsansvarlig i Augustinus Fonden
"Augustinus Fonden skal løfte en vigtig opgave i at imødekomme omverdenens behov for indsigt i fondens filantropiske arbejde. Her fungerer hjemmesiden som den centrale digitale indgang. Vi har ønsket at skabe et digitalt univers, der bedst muligt – teknisk såvel som visuelt – præsenterer fondens bidrag til det danske samfund gennem uddelinger til kunst, kultur, forskning og sociale indsatser. I projektet har vi særligt haft fokus på at kvalificere brugerperspektivet og på at skabe en platform, som kan udvikle sig sammen med fonden. Dwarf satte fra første dag kursen for projektet med en sikker ramme og retning, og vi er kontinuerligt blevet mødt af dialog, kompetent rådgivning og styring af processen. Vi har især sat pris på den professionalisme og entusiasme omkring projektet, som vi har mødt hos alle i teamet."
Team

Camilla Maj Kjærhauge Okkels

Head of Project Management

Caroline Madsen

Client Manager

Nicolas Verhelpen

Digital Designer

Jonas Braagaard

UX Lead

Jeppe Bjorholm Andersen

Creative Director

Markus Hylleberg

Frontend Developer

EX-DWARF

Mads Brodt Nielsen

Frontend Lead

Frederic Widding

Senior Frontend Developer

All dwarf profiles
Contact

Manees Joakim Newton Nør

Chief Commercial Officer

Thomas Schmidt

Director of MarTech

Caroline Madsen

Client Manager

Other work

DanskHåndbold

The Next Generation of Handball

IO Interactive

Hired Guns & Hired Talents

Comwell

Business, Pleasure, and a New Arrival

All cases