Back

Privatlivspolitik for DWARF

Denne politik beskriver hvordan Dwarf (”vi eller os”) behandler dine persondata efter persondatalovens implementering. Referencer i denne politik henviser derfor til artikler i EU's GDPR (Persondataforordningen). Privatlivspolitikken gør sig gældende for data, du giver til os og/eller data, som vi samler om dig som en del af vores kunde-, leverandør-, eller andre forretningsservices som bruger af vores website mv. I privatlivspolitikken kan du læse om, hvordan vi behandler dine persondata, hvor længe vi må lagre den, hvornår vi sletter den m.m.

Persondata kan også være dækket af andre privatlivspolitikker med os. Vi vil informere dig om dette i sammenhæng med en specifik service, website eller proces. I dette tilfælde er persondata ikke dækket af denne privatlivspolitik (med mindre dette er specificeret i den anden pågældende privatlivspolitik).

1.Beskrivelse af behandling af persondata

For at muliggøre præcis og klar information om hvordan vi behandler dine persondata, har vi splittet vores Privatlivspolitik op i to dele. Indgår du i kategorien af kunder, leverandører, forretningspartnere eller andre personer relateret til disse (såsom ansatte og konsulenter) gør sektion 1.1 sig gældende for dig; er du bruger af vores website Dwarf.dk og/eller modtager af marketingmateriale, nyhedsbreve osv. gør sektion 1.2 sig gældende.

1.1 Kunder, leverandører, forretningspartnere eller andre personer relateret til disse (såsom ansatte og konsulenter):

Grundlag for bearbejdning af data:

Vi samler og bearbejder data omkring kunder, leverandører, forretningspartnere eller andre personer relateret til disse (såsom ansatte og konsulenter), for at muliggøre kommunikation og samarbejde omkring hvorvidt samarbejdsaftaler eller andre aftaler er udført fyldestgørende for dig eller det firma, du er tilknyttet (som ansat eller konsulent), samt for at kunne efterleve dine efterspørgsler.

Typer af data vi behandler:

Vi behandler persondata såsom navn, titel og kontaktdetaljer – herunder firmanavn, adresse, e-mail, telefonnummer, brugernavn osv.

Kilder:

Vi samler persondata direkte fra dig eller firmaet/organisationen, som du er tilknyttet (som ansat eller konsulent).

Behandlingsgrundlag:

Vi behandler dine persondata på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når din data er nødvendigt for at vi kan at forfølge en retmæssig interesse (Artikel 6(1) (f)). Vi har en retmæssig interesse i at kunne kontakte dig samt muliggøre kommunikation og samarbejde omkring, hvorvidt samarbejdsaftaler eller andre aftaler er udført fyldestgørende for dig eller det firma, du er tilknyttet (som ansat eller konsulent) samt for at kunne efterleve dine efterspørgsler. Dette inkluderer en retmæssig interesse i at lagre dokumentation for vores samarbejde med hensigt på at fakturere og løse eventuelle tvister.
 • Når din data er nødvendigt som en del af et samarbejde mellem os, eller for at vi kan håndtere efterspørgsler eller lignende, før du indgår i et samarbejde med os (Artikel 6(1) (b)).
 • Når bearbejdning af din data er nødvendig, for at vi kan efterleve vores juridiske forpligtigelser (Artikel 6(1) (c)). I nogle tilfælde er vi lovligt forpligtet til at lagre materiale, der inkluderer din persondata. Dette kunne være med hensigt på at dokumentere revisionsspor eller anden materiale i henhold til bestemmelserne i bogføringsloven.

Modtagere:

Vi kan, hvis dette er nødvendigt, dele dine persondata med:

 • Kunder, leverandører, forretningspartnere eller andre personer som assisterer os i behandlingen af data (f.eks. som underdatabehandlere), eller med hvem vi samarbejder for at sikre kommunikation og samarbejde omkring, hvorvidt samarbejdsaftaler eller andre aftaler er udført fyldestgørende for dig eller det firma du er tilknyttet (som ansat eller konsulent). Dette betyder, at vi kan dele din data med for eksempel vores leverandører af software services og rådgivende forretningskonsulenter.
 • Vores revisorer, advokater og eksterne konsulenter

Overførsler til lande udenfor EU/EØS:

Nogle af vores leverandører og software leverandører for diverse IT-services, deriblandt samarbejdsværktøjer, er placeret udenfor EU/EØS. Som resultat deler vi nogle gange dine persondata med modtagere i lande udenfor EU/EØS (tredjelande). Dog sker dette på den betingelse at:

 • Det relevante tredjeland/firmaet i tredjelandet er vurderet af EU Kommissionen som værende et land/firma som generelt sikrer et tilfredsstillende niveau for beskyttelse af persondata, enten gennem lovgivning eller andre metoder.
 • Standard bestemmelser er sikret mellem os og den relevante modtager af din persondata jf. databeskyttelseslovgivningen sat af EU Kommissionen.
 • Den relevante modtager har accepteret et adfærdskodeks, en certificeringsordning eller,
 • Den relevante modtager har bindende virksomheds-regler omhandlende sikkerhed vedr.

Overførsler og behandling af persondata til deres firma/land.  Du kan til enhver tid efterspørge information om eller en kopi af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der danner grundlag for overførsler af persondata til modtagere udenfor EU/EØS ved at skrive til os.

Lagring:

Vi lagrer data om dig så længe, som vi er i stand til at:

 • Forfølge de bearbejdningsgrundlag specificeret i overstående afsnit
 • Til at dokumentere:
  • Samarbejde
  • Vores ret til at bearbejde persondata og,
  • Vores overholdelse af regler for bearbejdning af persondata og anden lovgivning, for eksempel bogholderloven (som kræver, at vi lagrer regnskaber i fem år efter afslutningen af det regnskabsår, regnskabet dækker);

I relation til at minimere straffe- og civilretsligt ansvar og andre retslige krav, hvis relevant. Hvis ingen af disse krav er relevante, vil vi slette dine persondata.

Frivillighed:

Når vi indsamler persondata fra dig, er det på et frivilligt grundlag. Hvis du ikke accepterer at give os de nødvendige persondata, er konsekvensen, at vi ikke kan opfylde grundlagene skitseret i overstående afsnit, deriblandt:

 • Vi kan ikke indgå i et kunde/leverandørforhold eller andre samarbejder med dig, inkluderende kommunikation eller jævnlig kontakt med dig eller det firma du er tilknyttet (som ansat eller konsulent).
 • At vi ikke kan efterleve dine efterspørgsler og,
 • At vi ikke kan give dig adgang til vores services og systemer.

1.2 Brugere af Dwarf.dk og/eller modtagere af  marketing materiale,  nyhedsbreve  etc.

Grundlag for bearbejdning af data:

Vi indsamler og bearbejder persondata med marketingshensigt. Dette kunne være at målrette vores kommunikation til dig baseret på dit arbejde eller dine interesser, og sende dig relevant marketing, information og inspiration i form af f.eks. nyhedsbreve, invitationer til events, whitepapers og information om nye løsninger/services osv.

Dwarf reserverer retten til at indsamle data om din IP-adresse. En IP-adresse er et unikt nummer tildelt til netværksenheder, som f.eks. computere, der kommunikerer med hinanden over internettet. Dwarf bruger din og andres IP-adresser til at målrette kommunikation, marketing og med henblik på at indsamle statistisk materiale.

Vi samler og bearbejder data omkring din adfærd på vores hjemmeside for at analysere brug af sitet, optimere brugeroplevelsen og for at segmentere vores kommunikation til dig. Vi indsamler data ved hjælp af cookies i henhold til vores Cookiepolitik. Cookies er små datafiler, der lagres på brugerens enhed, der tillader at enheden genkendes. Generelt set kan data indsamlet omkring din adfærd på vores website ikke identificere dig som individ. Dog kan vi, hvis du har efterspurgt eller accepteret at modtage marketing, nyhedsbreve, invitationer til events, whitepapers eller lignende gennem vores hjemmeside, linke persondata til din adfærd på vores website med henblik på at målrette vores kommunikation og marketing, deriblandt det indhold vi præsenterer på vores website, til dig.

Hvis du har givet os dit samtykke, vil vi bruge dit navn, din e-mail og data omkring professionelle interesser til at sende dig e-mails med marketing i form af f.eks. nyhedsbreve og invitationer til events. Hvis du også har oplyst din titel og dit firma (frivilligt), vil vi bruge disse data til at målrette indhold af nyhedsbreve og invitationer til begivenheder, som matcher dine udvalgte interesseområder. Vi segmenterer ved at udvælge indhold, som vi finder mest relevant for dig baseret på din titel (jobfunktion) og industri, såvel som størrelsen på dit firma.

Typer af data vi behandler:

Vi indsamler persondata såsom dit navn, stilling/titel/job, firma, kontaktdetaljer, professionelle interesser og i nogle tilfælde IP-adresser og adfærd på vores website.

Kilder:

Vi indsamler data fra dig via cookies, når du giver dit samtykke på vores website.

Grundlag for bearbejdning af data:

Vi bearbejder dine persondata på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når det er nødvendigt, for at vi kan forfølge en retmæssig interesse (Artikel 6(1) (f)). Vi har en retmæssig interesse i at bearbejde dine data til marketingformål. Vores retmæssige interesse ligger i at kende dine professionelle interesser og præferencer, hvilket gør os i stand til at målrette vores kommunikation og tilbud til dig samt at tilbyde produkter og services, der matcher dine behov og ønsker.
 • Når du har givet dit samtykke til at modtage e-mails fra os, vil du bl.a. modtage nyhedsbreve og invitationer til events (Artikel 6(1) (a)). Du kan til enhver tid trække dit samtykke til dette tilbage ved at bruge ”unsubscribe”-linket i førnævnte e-mails eller på vores hjemmeside. Din tilbagetrækning af samtykke har ikke indflydelse på lovligheden af de e-mails med nyheder eller invitationer, som er sendt før denne tilbagetrækning. Hvis du har givet dit samtykke til brug af tredjepartscookies, som gør det muligt at udlede persondata omhandlende dig (se vores Cookiepolitik), så er deling af denne data til tredjeparter baseret på dit samtykke.
 • Når det er nødvendigt for at indgå et samarbejde med dig, eller for at vi kan efterleve dine efterspørgsler eller lignende, inden du indleder et samarbejde med os (Artikel 6(1) (b)).

Modtagere:

Vi deler eller fremviser dine persondata til følgende modtagere:

 • Databehandlere som assisterer os i udsendelse af nyhedsbreve, marketing/reklame-segmentering, statistikindsamling, samt,
 • Tredjeparter: hvis du har givet samtykke til brug af tredjeparts-cookies, som gør det muligt at udlede persondata omhandlende dig (se vores Cookiepolitik), så vil indsamling og deling af data relevant for tredjepartier ske i overensstemmelse med vores Cookiepolitik. Dwarf bruger Googles services for statistik- og marketing grundlag. Læs mere om grundlaget for Googles bearbejdning af persondata, samt dine muligheder for at justere dine privatlivsindstillinger, i Googles privatlivspolitik på www.google.com.

Overførsler til lande udenfor EU/EØS:

Hvis du har indgivet samtykke til brug af tredjeparts-cookies, som gør det muligt at udlede persondata omhandlende dig (Se vores Cookiepolitik), så vil deling af disse data omkring dig til tredjeparter være baseret på dette samtykke. I sådanne tilfælde kan tredjeparter (såsom Google), afhængigt af dine privatlivsindstillinger på disse services, baseret på cookies indhentet via services på vores hjemmeside samle og lagre din data (f.eks. IP-adresse og cookie data) i servers udenfor EU/EØS. Google er certificeret under Privacy Shield-ordningen.

Lagring:

Vi lagrer data om dig så længe, som vi er i stand til at:

 • Forfølge de behandlingsgrundlag specificeret i overstående afsnit
 • Til at dokumentere:
  • Vores ret til at bearbejde persondata og,
  • Vores overholdelse af regler for bearbejdning af persondata og anden lovgivning, for eksempel Markedsføringsloven.

I relation til at minimere straffe- og civilretsligt ansvar og andre retslige krav, hvis relevant. Hvis ingen af disse krav er relevante, vil vi slette dine persondata.  For eksempel vil vi lagre data omhandlende dit samtykke og eventuel tilbagetrækning af dit samtykke til at modtage e-mails med nyhedsbreve og invitationer i op til to år efter den sidst sendte e-mail med dette indhold.

Frivillighed:

Når vi indsamler persondata fra dig, er det frivilligt. Hvis du ikke accepterer at give os dine persondata er konsekvensen, at vi ikke kan opfylde grundlagene skitseret i overstående afsnit, deriblandt at vi ikke kan målrette vores kommunikation baseret på dine interesseområder, eller sende dig relevant marketingmateriale og indhold såsom nyhedsbreve og invitationer til events.

2. Cookies

Vedrørende brug af cookies, se venligst vores Cookiepolitik her. Hvis cookies involverer registrering af personhenførbare data, vil dette fremgå i vores Cookiepolitik og/eller denne Privatlivspolitik.

3. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du visse rettigheder jf. vores behandling af din persondata

Hvis du vil udøve dine rettigheder, så kontakt os venligst. Se vores kontaktdetaljer i afsnit 7.

Vi vil efterkomme din forespørgsel så snart som muligt i overensstemmelse med nuværende lovgivning. Hvis vi af en eller anden grund ikke kan imødekomme din forespørgsel, vil vi kontakte dig derom.

Ret til indsigt (adgang):

Du har ret til at se data, som vi behandler om dig deriblandt grundlaget for behandlingen.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at kræve rettelse af dine data, hvis de er ukorrekte.

Ret til sletning:

I nogle tilfælde har du ret til at kræve dine data slettet før tidsfristen for det tidspunkt, vi normalt ville slette dem på.

Ret til begrænsning af behandling:

I nogle tilfælde har du ret til at kræve begrænsning af behandling af dine persondata. Kræver du behandling begrænset, må vi derefter kun behandle (lagring undtaget) de af dine persondata, som vi har samtykke til eller med henblik på etablering, udøvelse, eller forsvar af retskrav eller for at beskytte individer eller vigtige offentlige interesser.

Ret til indsigelse:

I nogle tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata. For grunde vedrørende dit specielle tilfælde kan du bede os om ikke at behandle dine persondata i tilfælde, hvor behandlingen er baseret på Artikel 6(1) (e) (udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse) eller Artikel 6(1) (f) (legitim interesse), deriblandt profilering baseret på disse bestemmelser. Denne privatlivspolitik udspecificerer den udstrækning, vi behandler din data til denne type formål. Efter indsigelse må vi ikke behandle dine persondata, med mindre vi har et overbevisende legitimt grundlag for at behandle din data, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandling er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Tilbagetrækning af samtykke:

Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, er du til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage. Din tilbagetrækning af samtykke har ikke indflydelse på lovligheden af behandlingen af persondata, som fandt sted før denne tilbagetrækning.

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage nyhedsbreve og invitationer til events via e-mails, må du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at bruge ”unsubscribe”-linket i e-mailen.

Dataportabilitet:

I nogle tilfælde har du ret til at modtage dine persondata (kun data omhandlende dig, indgivet af dig) i et struktureret, letlæseligt format, og til at få sådanne persondata overført til en anden behandler (dataportabilitet).

Generelt:

Betingelser eller restriktioner kan gøre sig gældende for udøvelse af overstående rettigheder. Dette betyder, at du ikke nødvendigvis har ret til dataportabilitet i dit specifikke tilfælde – dette er afhængigt af de særlige omstændigheder af den relevante behandlingsaktivitet.

4. Sikkerhed

Dwarf behandler al data, deriblandt dine persondata, i overensstemmelse med vores sikkerhedspolitik, processer og kontroller. Dette betyder, at dine persondata er beskyttet mod destruering, tab, ændring, uautoriseret deling, samt uautoriseret adgang eller kendskab til sådanne data.

5. Opdatering af denne politik

Vi skal overholde de grundlæggende principper omhandlende beskyttelse af persondata og databeskyttelse. Vi reviderer derfor med jævne mellemrum denne Privatlivspolitik for at holde den opdateret samt sørge for, at den er i overensstemmelse med gældende principper og love. Privatlivspolitikken kan ændres uden notits.

Væsentlige ændringer til Privatlivspolitikken vil blive publiceret på vores hjemmeside med en opdateret version af Privatlivspolitikken. Enhver ændring til Privatlivspolitikken vil i fremtiden blive publiceret på hjemmesiden og kan udløse afsendelse af en e-mail notits derom.

6. Klager til Datatilsynet

Du har ret til at indsende en klage til Datatilsynet hvis du ikke er tilfreds med den måde hvorpå vi behandler dine persondata:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. etage
1300 København K
Telefon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

7. Kontakt detaljer på databehandler og  sikkerhedsansvarlig.

Dwarf er databehandler af dine persondata. Vores kontaktdetaljer er som følger:
Dwarf A/S
Bernhard Bangs Allé 25
2000 Frederiksberg
CVR-nr: 25121198
Telefon: +45 38 16 00 00
E-mail: kontakt@dwarf.dk

Vores sikkerhedsansvarlige kan også kontaktes som følger:
Henrik Jochumsen
Telefon: +45 38 16 04 18
E-mail: hjo@dwarf.dk