Back

Digital strategi og forretningsudvikling

Vores kunder er forskellige, men fælles for dem alle er, at deres digitale strategi handler om at få eksisterende og potentielle kunder til at gøre noget, der skaber værdi for deres forretning.

Om det er at købe et spaophold hos Comwell, booke et serviceeftersyn til sin bil, tolke sin eleftersynsrapport eller at finde den nærmeste Bycykel. Det handler altid om at give brugerne af websitet en oplevelse, der får dem til at agere og siden blive eller fortsætte med at være gode og loyale kunder.

Det med målet er vigtigt. Vi gør meget ud af at forstå vores kunders forretningsmodel og sikre os, at vi er helt skarpe på, hvordan det digitale projekt, I har i tankerne, skaber værdi for jeres virksomhed. Vi mener, at det er hele teamet, der skal have den forståelse, så alle de valg vi træffer, når vi designer, udvikler og prioriterer løsningen, understøtter det overordnede forretningsmæssige mål.

Projektet kan handle om ecommerce, kundeloyalitet, rekruttering, selvbetjening, lead-generering, fastholdelse, procesoptimering eller noget helt tredje. Og det kan være mere eller mindre klart formuleret og prioriteret i opstartsfasen. Derfor starter vi altid samarbejdet med at spørge ind til jeres behov, så vi er helt sikre på, at vi forstår hvordan projektet skal bidrage til jeres forretning – og hvordan vi efterfølgende måler, om projektet leverer de ønskede resultater.

Vi har masser af analyseværktøjer på bureauet, men det betyder ikke, at vi altid starter med en langstrakt analyse og strategiproces. Det afhænger af projektets omfang, om det, vi skal bygge, erstatter noget eksisterende - og hvad I ellers allerede har af konkret data, viden og input, som vi kan bruge direkte. Vi benytter næsten altid basisværktøjer som Google Analytics, Heatmaps og konkrete A/B-tests. De giver hurtig indsigt - og de har også den fordel, at det er brugernes konkrete adfærd, vi måler på - ikke "deres fine intentioner".

Vi har også en fast struktur for, hvordan vi kommer fra det overordnede mål til en kvalificeret projektplan. Det foregår i 5 trin:

1: Hvordan hænger projektet sammen med forretningen, og hvordan skaber det værdi i kroner og ører?

Det forretningsmæssige mål kan være alt fra lead-generering og nysalg over kundeloyalitet og -fastholdelse til besparelser ved f.eks. selvbetjening og procesoptimering. Når målet står klart, finder vi i fællesskab de succeskriterier, som vi efterfølgende skal evaluere projektet på.

2: Hvem skal ændre adfærd, for at projektet lykkes?

Det handler altid om mennesker. Mennesker der skal gøre noget helt nyt – eller gøre det de plejer på en ny måde. Det kan være en særlig målgruppe eller et kundesegment, men det kan også være interne folk som f.eks. sælgere og medarbejdere fra marketing, IT og HR.

3: Hvilke trin er der på vejen mod den rentable adfærd?

De fleste virksomheder så jo gerne, at alle, der besøger deres site, med det samme besluttede sig for at blive solide, loyale kunder. Men de fleste af os skal påvirkes mange gange, før vi bestemmer os. Først skal vi føle os genkendt, så skal vi måske ha' en gratis smagsprøve, så skal vi have svar på vores spørgsmål osv. osv. Og det meste kan måles: Besøgsfrekvens, besøgsdybde, tilmelding til kunderelationsprogram, konverteringsrate mv. Derfor skal vi have styr på, hvilke ”call to actions” der er på sitet, og hvad der er vigtigst.

4: Hvad skal få de interne og eksterne brugere til at ændre adfærd?

Man ændrer kun adfærd, hvis man påvirkes på en ny måde – og for det meste skal man kunne se en klar egeninteresse i at flytte sig. Altså handler dét med en god brugeroplevelse rigtig meget om at sætte sig i brugerens sko og tænke: ”What’s in it for me?”. Brugeroplevelsen er en kombination af en tydeligt prioriteret struktur, et design der behageligt skubber brugeren i den rigtige retning, og en frontend-kode der gør interaktionen med løsningen intuitiv. Så brugeren kan fornemme, at løsningen responderer, uanset om man sidder på en smartphone, en iPad eller ved computeren. Hvilken grundstemning, der er ”den rigtige”, afhænger jo af jeres brand og den brugersituation, vi snakker om. Det kan være, at sitet skal skabe identifikation, overraske og udfordre brugeren – eller give en oplevelse af tyngde, seriøsitet, tryghed og tillid – eller bare skal være et stramt og effektivt arbejdsredskab for en stribe ekspertbrugere.

5: Hvilke konkrete initiativer består brugeroplevelsen af?

Nu handler det om at få skåret elefanten op i nogle mundrette bidder. Det er jo ”næsten gratis” at få idéer og skrive ønsker ind i en kravspecifikation. Men det kan være dyrt at udvikle det hele. Og det er dumt at gøre det på én gang. Derfor bryder vi projektet ned i nogle afgrænsede byggeklodser og delprojekter. Hvert delprojekt beskrives kortfattet. Hvad er formålet? Hvad koster det at udvikle? Hvad koster det evt. i drift efterfølgende? Og hvordan og hvor meget bidrager det til at nå de forretningsmæssige mål?