Back
K
a
m
m
e
r
a
d
v
o
k
a
t
e
n

L
e
g
a
l
t
e
c
h
f
r
o
n
t
l
ø
b
e
r
m
e
d
k
u
n
d
e
m

Kammeradvokaten er et af landets største, private advokathuse. Som statens advokat har firmaet en førerposition indenfor den offentlige sektor, men med 650 medarbejdere dækker Kammeradvokatens specialister stort set alle juridiske områder både indenfor den offentlige og den private sektor.

Opgave

Kammeradvokaten er et af landets største, private advokathuse. Som statens advokat har firmaet en førerposition indenfor den offentlige sektor, men med 650 medarbejdere dækker Kammeradvokatens specialister stort set alle juridiske områder både indenfor den offentlige og den private sektor.

Dét, at få synliggjort bredden i de juridiske kompetencer og hjælpe eksisterende og potentielle kunder med at finde frem til de rette eksperter og kontaktpunkter, var det primære mål med Kammeradvokatens nye website.

Samtidig ønskede man et mere moderne udtryk. Den visuelle identitet skulle afspejle Kammeradvokatens høje ambitionsniveau indenfor Legal Tech og DVI’et skulle være fleksibelt, så det kunne indarbejdes i eksisterende og nye digitale tools.

Løsning

Kernen i det nye website, udviklet på Umbraco platformen, er et stærkt indholdsmæssigt hierarki, der binder fagområder, artikler, værktøjer, cases, specialister, nyheder, afgørelser og arrangementer sammen, så eksisterende og fremtidige kunder hurtigt og intuitiv kan udforske et område.

Fra det faglige indhold er der altid kun et enkelt klik til den eller de specialister hos Kammeradvokaten, som bedst kan hjælpe, i den konkrete situation. Er det for tidligt med en direkte kontakt, kan brugeren i stedet melde sig til et fagligt arrangement indenfor området og lære Kammeradvokaten bedre at kende først.

Det nye site appellerer også til nye medarbejdere. Det er først og fremmest juridiske specialister og nye talenter – men også talenter, der har specielle kompetencer indenfor data og tech.

Resultat

Løsningen sætter et nyt niveau for, hvordan Kammeradvokaten ønsker at møde kunderne på de digitale kanaler, hvor kvaliteten af brugeroplevelsen ligger på samme høje niveau, som kvaliteten af det juridiske arbejde, som Kammeradvokaten har leveret i mere end 80 år.

Med løsningen skærpes advokatfirmaets digitale profil med et nyt website og bygger videre på positionen som legaltech frontløber. På få år har Kammeradvokaten lanceret en stribe digitale værktøjer som Caseview, Konkursportalen, Persondatatesten og Fristberegneren – og forventer at fortsætte digitaliseringen med fokus på gennemsigtighed, AI/maskinlæring, selvbetjening og digitalisering af juridiske processer.

Udsagn

”Vi har de senere år udviklet en række helt nye typer af services, som i dag supplerer vores rådgivning. Det er bl.a. legal tech-løsninger, legal thinking, agil projektledelse og uddannelsespakker. Det har affødt nye behov for, hvordan vores ydelser opleves online. Ambitionen har været at sikre brugerne en ubesværet navigation og at tilgængeliggøre juraen, så den er målrettet den enkeltes behov. Det synes vi er lykkedes godt på vores nye website"

Tomas Ilsøe, Managing Partner

Løsning

Website

Kompetencer

  • Digital strategi
  • UX- og UI-Design
  • Frontend udvikling
  • Backend udvikling
  • Systemintegrationer

Tech

Angular vers. 6.1 / Gsap / SCSS / .NET / Umbraco / Hangfire

Integrationer

Campaign Monitor

År

2019