Back
I
n
n
o
v
a
t
i
o
n
s
f
o
n
d
e
n

I
n
n
o
v
a
t
i
v
e
l
ø
s
n
i
n
g
e
r
t
i
l
d
a
n
m
a
r
k

Innovationsfonden er en offentlig fond som, gennem investeringer i ideer, viden og teknologi, søger at skabe værdi for Danmark. Med dette mål investerer de store summer – sidste år til et beløb af 1,4 mia. kr. – i innovation, forskning, entreprenørskab og andre løsninger.

Problem

Innovationsfonden uddeler løbende midler til flere hundrede håbefulde entreprenører, Ph.d.er, forskere og virksomheder om året. Alt sammen for at understøtte de mest relevante og bedste strategiske forsknings- og innovationsprojekter til gavn for samfundet. Her kan der være tale om innovationsprojekter, som ofte har en højere risikoprofil, end hvad andre fonde normalt ville turde investere i.

Det foregående website var udviklet hurtigt i forbindelse med etableringen af fonden i 2014. Det var derfor noget statisk og ikke helt intuitivt. Løsningen blev at gøre sitet mere aktuelt, skabe en bedre wayfinding for ansøgere, der tidligere havde fået bevilliget midler, og som nu vil benytte sig af f.eks. dokumentarkivet, til onboarding af nye håbefulde ansøgere, der står overfor at skulle i gang med ansøgningsprocessen.

Samtidig var der behov for bedre online-support til Innovationsfondens medarbejdere, der skulle kunne finde dokumenter hurtigt, når ansøgere ringede ind.

Derfor fik Dwarf i foråret 2018 til opgave at udvikle en ny løsning, der tog forbehold for særligt de to problemer.

Løsning

Al research viste, at Innovationsfonden havde brug for et let tilgængeligt og velorganiseret site. Løsningen blev et Drupal-baseret CMS-system, hvor vi fokuserede på en bedre og mere ensrettet kategorisering, så medarbejderne hurtigt kan finde de nødvendige dokumenter. For at give ansøgere en bedre oplevelse af sitet, har vi arbejdet en hel del med brugervenlighed og storytelling. Vi har ville gøre det nemt og inspirerende at navigere på sitet og har blandt andet udviklet en helt ny visuel identitet, der bryder med de traditionelle formater, lige som vi bruger farver til at tematisere navigationen.

Sitet er i øvrigt fuldt responsivt til mobil og tablet – og også i forhold til hurtig respons på sitet.

Resultat

Dwarf har gennem hele fasen arbejdet tæt med Innovationsfonden og dens interessenter gennem hele processen. Det har dannet grundlag for en tillid mellem Dwarf og Innovationsfonden og gjort det muligt at bryde med gamle vaner og traditioner. På den tekniske side har vi udviklet en solid og struktureret CMS-løsning med et stramt visuelt design. En løsning, der løser alle de krav, der var stillet fra både medarbejdere og ansøgere.

Mere holistisk, har vi formået at udfordre Innovationsfondens identitet og skabt et innovativt site, der kommer alle fondens interessenter til gode.

Løsning

Website

Kompetencer

  • UX
  • Design
  • Identitet
  • Frontend udvikling
  • Backend udvikling

Tech

PHP / Vue.JS / Drupal

År

2018