VPT: Banebrydende videndeling for 600.000 mennesker

Udgangspunktet for vores udviklingsprojekt var en sætning i overenskomsten mellem KL og Forhandlingsfællesskabet i 2015. Dwarf har hjulpet os videre derfra med i fællesskab at blive skarpe på mål, midler og koncept via en omfattende proces med inddragelse af både organisationer og potentielle brugere.

Mia Dalby Larsen, Redaktør, Viden på Tværs

”Viden på Tværs” – vpt.dk - er sat i verden for os alle sammen. Det handler om at styrke udviklingen i kommunerne til gavn for borgerne og gøre de kommunale arbejdspladser bedre.

98 kommuner, hundredtusindvis af ansatte, en sværm af gode idéer og projekter, som skal gøre kommunerne bedre til det, de gør. Det er det, som forenes i vpt.dk.

Kommunen? Det er jo os alle sammen. Vi bruger skolerne, vejene, svømmehallen eller ældreplejen. Vi fornyer passet i borgerservice, løber fedtet af os på stierne og går i parken med ungerne, når vi har hentet dem i daginstitutionen.

Bag alle disse dagligdagshandlinger er der ikke bare en masse mennesker, som skal løse opgaverne i kommunerne, men også masser af ideer, metoder og udvikling, som hjælper med at løse opgaverne på nye og bedre måder. Erfaringerne skal deles, idéerne bestøve andre, de gode historier fortælles og ildsjæle skal mødes. Det er lige præcis det, VPT skal løfte.

Og resultatet er et indholdsrigt website i flere dimensioner:

  • Daglige nyheder og reportager i flere sektioner med separate nyhedsbreve.
  • Publikationer og rapportering fra en lang række udviklingsprojekter.
  • Aktive, selvstændige projektsites for eksisterende udviklingsprojekter

Alt sammen med effektiv tværgående tagging af indholdet.

Brugerne af VPT er ikke bare mange, men de er som brugere er flest. De er meget forskellige, løser mange forskellige opgaver og er vidt forskellige i deres netbrug og devices.

Et moderne website har naturligvis en responsiv brugerflade, der gnidningsløst tilpasser sig brugernes computere, tablets, smartphones og andet hardware. Men for VPT er det afgørende, at man kan dykke dybt i indholdet og finde hjælp og inspiration på stedet, selvom man står i maskinrummet i svømmehallen og kigger på et galopperende el-forbrug.

God navigation, stærke relationer i indholdet og god søgning har været centrale i opbygningen.

53 organisationer om ét projekt

Mindst lige så vigtigt som løsningen var vejen til den. ”Viden på Tværs” er et fælles projekt mellem Kommunernes Landsforening og hele 52 fagforbund samlet under Forhandlingsfællesskabet – hvilket i praksis repræsenterer alle 573.000 ledere og medarbejdere i kommunerne.

Om end der er mange interesser og holdninger til stede, når så mange organisationer skal finde fælles fodslag om et projekt, så var der fra dag ét en ukuelig vilje til at skabe noget helt særligt – og gøre det sammen. At samle og forene kræfterne om en fælles nyheds- og videnportal, der booster de mange initiativer og det udviklingsarbejde, der er i gang.

Og så skulle vi i fælleskab ikke bare opfinde noget helt nyt, men det skulle ske med respekt for en historie og en håndfuld sites, der skulle lukkes ned i samme moment. En del indhold skulle flyttes over, tilrettes og have nyt liv på vpt.dk. Men tone og stil skulle være helt ny.

Efter workshops, fokusgrupper, interviews og dataanalyse fik projektgruppen på VPT og Dwarfs team i fællesskab lavet strategien og konceptet. Vi fandt navnet og fik lavet logo og identitet. Vi byggede en prototype og testede den på rigtige brugere. Og endelig fik vi lavet et design efter principperne i ”Atomic Design” – en metodik til at skabe designsystemer. Målet var elegance og effektivitet på alle platforme.

Fra template til færdig page

Vi valgte Drupal 8, fordi Dwarf anbefalede os det. Det har været relativt problemfrit, selvom vi har været blandt de første på platformen. Udviklingsprocessen gik hurtigt, og som redaktører oplever vi at have fået et moderne site og cms med små forbedringer i forhold til tidligere, som gør vores arbejde nemmere.

Mia Dalby Larsen, Redaktør, Viden på Tværs

Flere sites i ét

Ét projekt = ét site. Det har været normen i rigtig mange sammenhænge. VPT går en anden vej. Her bliver nyheder og publikationer mikset med projekterne, der får deres egen profil som et ”site i sitet”. Et projekt har både sin egen profil og grafiske genkendelighed, og måske også sit helt eget domæne.

Men underneden er indholdet tagget op på kryds og tværs efter relevans, så nyhederne leder til projekterne og omvendt. Målet er, at nyheder og projekter skaber synlighed for hinanden, og så at sige kan springe buk på hinandens trafik og brugere. 

På den ene side er det en effektiv løsning på en ellers forudsigelig fragmentering af viden. Viden som naturligt hænger sammen, men som ofte vil ende mellem de millioner af kampagnesites, der er brugerforladte spøgelser på internettet.

På den anden side skaber det let et ”information overload”. Derfor er der inde i sitet skabt logiske søjler, der matcher arbejdsområderne i kommunerne: ”Ældre & Sundhed”, ”Børn & Unge” og ”Kultur & Teknik” med mere. Men artikler kan sagtens gå på tværs. En artikel med ny viden om bedre rengøring på et plejehjem kan snildt give mening for både børnehaver og skoler.

Søjlerne har også deres egne ugentlige nyhedsbreve. De rummer både viden og nyheder, der er særligt relevant for et område, men indeholder også fælles stof, som giver mening for mange.

Første store site på Drupal 8

I den tekniske afdeling har VPT også hamret en solid milepæl i jorden. VPT blev et af de allerførste sites i Danmark på den nye Drupal 8 CMS-platform, som har været 5 år undervejs. Og VPT er klart det største og mest komplekse af disse sites.

Besøg selv et af Danmarks første Drupal 8 sites.

Book et møde med en dværg