Feriepartner: Sommerhusbooking i weltklasse

Udviklingen af det nye feriepartner.dk har været en fantastisk digital rejse. Det har været en inspirerende proces, hvor Dwarf har gjort sig umage for dels at forstå vores forretning, dels i designet af en løsning, der i alt fra brugervenlighed til backend giver vores kunder en ekstraordinær digital oplevelse.

Michael Øland, Sitemanager, Feriepartner Danmark

Feriepartner har haft en finger med i danske feriehusudlejninger i utallige somre. I dag er Feriepartner den største kæde af selvstændige feriehusbureauer I Danmark. I alt 29 selvstændige bureauer udgør Feriepartners skare af solide udlejningskapaciteter.

Det var ikke tilfældigt, at projektnavnet på det nye feriepartner.dk blev Ziel. Med mere end 60 % tyske kunder og et site på i alt seks forskellige sprog var Feriepartner indstillede på at skabe nye standarder for brugeroplevelse, design og funktionalitet hvad angår leje og udleje af ferie- og sommerhuse i en international kontekst.

En vision om at sætte nye standarder kræver et hold med ild i øjnene fra start. Så vi tændte gløden allerede i november 2014 og lagde første kævle på bålet. Vi indledte med en målworkshop. Et fælles fodslag om først forretning, marked, konkurrenter og sidenhen prioritering af KPI’er for den nye løsning. KPI’er som vi i første omgang lader blive mellem Feriepartner og os – men der var 15 i alt.

Kend din prototype

Dwarfs Design Sprints har været en glimrende måde at få skabt fælles forståelse for projektet og hurtig fremdrift i processen. Efter én uge sad vi og observerede brugertestere give feedback på den prototype og de konkrete ideer, som var blevet til på baggrund af intensive, praktiske øvelser. Det gav en fornemmelse af et fælles produktivitet samt at have fuld og konstant kontrol over hvilken retning, vi bevægede os. Det giver en enorm tryghed i et omfangsrigt projekt.

Michael Øland, Sitemanager, Feriepartner Danmark

Vi er derimod helt på det rene med at fortælle om processen! For den var vi helt enige om fra start – og det hjælper en hel del. Vi byggede designprocessen ud fra vores Dwarf Design Sprints. Et nyttigt værktøj til at styre en kompleks idéfase. Indtil videre har 3 designsprints udmøntet sig i 9 udviklingssprints, som har kastet mere end 40 delopgaver af sig i udviklings- og designregi.

Den første designsprint betød en hård og produktiv uge ud i disciplinerne brugeroplevelse, interaktionsdesign og funktionalitet. Sprintet mundede ud i den første testklare prototype, der specielt fokuserede på husvisningen. Vi startede altså inde i maskinrummet og holdt fokus på de sider, der får Feriepartners tandhjul til at dreje: De sommerhuse og feriehuse websitet formidler. Pyt med forsiden og pyt med menuer for en stund – ind med søgning og booking så vi reelt set havde noget at brugerteste.

På et par dejlige dage i forsommeren 2015 inviterede vi mere end en håndfuld veloplagte brugertestere indenfor. De takkede ja til en time i selskab med en prototype i sin mest forsimplede version. Og netop den begrænsede funktionalitet gav os et værdifuldt og ganske umiddelbart fingerpeg om hvorvidt det spor, vi var på vej ud af, var det rigtige. Ikke nok med at vi havde brugertestere på visit – vi reserverede faktisk også et skrivebord til Feriepartners sitemanager for på den måde at drage nytte af at sidde i samme lokale og høvle knaster af, i det omfang de opstod. 

Krydderi på sommerhussøgningen

Nogle få justeringer og en portion udviklingstimer senere var vi klar til andet designsprint, der hovedsagligt tog udgangspunkt i indholdssiderne, menupunkterne, forsiden og profilsiden ’Mit Feriepartner’. En væsentlig funktionalitet, vi rykkede på i dette sprint, var opbygningen af de lokale feriepartneres undersider. Fidusen ved at lave lokalsider har været at sende søgende brugere fra Google og hele verden direkte ind på en detaljeret landingpage om sommerhuse i Thy eller på Bornholm. På den måde matcher en søgning på f.eks. ”Sommerhus på Bornholm” en side, der reelt set handler om det sommerhusudvalg, Bornholm har – og ikke om alle mulige alternative steder.

Oveni hatten byttede vi betegnelser som ”Sommerhus – Tversted B309” ud med lidt mere mundrette titler a la ”Sommerhus i god kvalitet i Tversteds klitlandskab”. Uddybende overskrifter giver i al sin enkelhed bedre mening for brugeren, fordi de var med til at forstærke fortællingen om huset. Det afslørede sig i vores brugertest. I tredje heat zoomede vi ind på kontaktformularer, og en feature vi kalder udlejningstjek. Her kan håbefulde sommerhusejere få en vurdering af, hvad deres domicil kan indbringe ved udlejning.

Et kig over i kategorien for visuelt design afslørede, at Feriepartner tidligere i 2014 fik ny designguide og dermed også nyt udtryk i deres print- og katalogmedier. Dét udtryk tog vores designere udgangspunkt i, da de skulle skabe den visuelle oplevelse på det nye feriepartner.dk. 

En dedikeret designworkshop satte scenen for sitets udseende. Vi valgte store billedformater, der favner mangfoldigheden i sommerhusområderne og tydeligt viser, hvordan et feriehus ser ud. Ingen behov for at zoome, tak. Vores brugertests viste desuden også, at brugerne i første omgang falder for billederne – dernæst for fakta. Altså: Billedmaterialet er altafgørende. Billederne favner altså både produktet - feriehusene - og de lokaler områder. 

En temafunktion med farveindikatorer var et andet fiffigt træk. På den måde er det nu helt ligetil at søge på f.eks. et sommerhus med internet eller et sommerhus, hvor du må medbringe familiens firbenede ledsager.

Vi har i skrivende stund stadigvæk en enkel designsprint til gode, men hvad den gemmer på, lader vi svæve i luften som svaler på en varm dansk sommeraften. Så lad os bare slutte med at slå et slag for det vi tror på: Nemlig at jo mere tid man bruger sammen med kunden og opnår en fælles forståelse for forretning, formåen og styring, jo bedre bliver løsningen.

Må vi anbefale et kig på det nye Feriepartner.dk. Du bliver ikke skuffet!

Book et møde med en dværg