Specialudviklet e-commerce

Der er tusindvis af danske webshops. Og hundrede gange flere, hvis man ikke har problemer med at shoppe på andre sprog. Til sammenligning er der 190 butikker på Strøget i København og 120 på Strøget i Aarhus. Der er hård kamp om opmærksomheden på nettet, og alle kunder er ét klik fra at smutte ud af butikken.

Derfor tror vi på, at succes med e-commerce i stigende grad handler om at byde kunderne på en ekstraordinær købsoplevelse. Før, under og efter besøget. Bevares – det kan også bare handle om pris, men dét game er endnu hårdere, med utrolig få succeser. Vi hjælper vores kunder med at bygge noget, der er værd at snakke om. Her er nogle eksempler: